Tyto www stránky jsou provozovány MUDr. Stanislavem Reifem.

Odpovědnost provozovatele stránek

Provozovatel těchto stránek není v žádném případě zodpovědný za žádné důsledky využití obsahu těchto internetových stránek.

Práva uživatele stránek

Informace publikované na těchto web stránkách můžete ukládat nebo dále předávat. Na stránky www.gastroenterologie-reif.cz můžete rovněž odkazovat prostřednictvím hypertextových odkazů z jiných míst internetu, obsah a struktura stránek se ale může měnit a URL jednotlivých součástí webu proto nemusí být zachována. Stránky www.gastroenterologie-reif.cz musí být vždy uvedeny jako zdroj informací, informace nesmí být obsahově ani jinak pozměňovány a příp. otevíraná stránka musí být otevírána vždy v novém okně prohlížeče.

Informace z web stránek třetích stran

Informace publikované na těchto stránkách mohou vést na internetové stránky třetích subjektů. Provozovatel těchto stránek nemůže mít kontrolu nad obsahem stránek třetích stran, a nemůže tedy zodpovídat za jejich obsah, funkčnost ani podmínky použití.