Prohlašujeme, že veškeré informace a osobní data získaná či Vámi poskytnutá o Vaši osobě využijeme výhradně k Vaší identifikaci v obchodním styku. Dáte-li nám Váš souhlas, využijeme je rovněž k tomu, abychom Vás mohli informovat o novinkách či nabídce služeb a výrobků, příp. Vám poskytnout informace týkající se Vámi využívaných produktů či služeb. Používání cookies

Provozovatel stránek shromažďuje a analyzuje některé informace uživatelů stránek, které pomáhají vylepšovat obsah či nabídku služeb a produktů. Uživatel není na základě těchto informací identifikovatelný a to ani s využitím dalších informací v držení provozovatele. Shromažďované informace tak mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, typ použitého prohlížeče a stránky, které byly navštíveny. K získávání těchto informací jsou používány soubory cookie.

Cookie je malý soubor, který webové stránky ukládají na pevný disk uživatele. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Uživatel může ukládání cookies deaktivovat nebo prohlížeč nastavit tak, že při každém zaslání cookies je koncový uživatel o použití cookies informován.

Tyto internetové stránky používají Google Analytics, internetovou analyzační službu společnosti Google Inc (dále Google). Google užívá takzvaných cookies, textových souborů, které se ve Vašem počítači uloží a umožňují analýzu použití internetové stránky. S pomocí cookies jsou obdržené informace o Vašem používání této internetové stránky (výhradně vaše IP adresa) přenášeny na Google server v USA a tam uloženy. Google tyto informace používá k vyhodnocování informací o Vašem používání této internetové stránky, aby sestavil informace o aktivitách na této internetové stránce pro jejího provozovatele a aby dále zlepšil služby spojené s používáním internetových stránek a internetu samotného. V případě, že je to právně předepsáno či pokud třetí strana tato data zpracovává na základě příkazu Google, předá tyto informace třetím osobám. V žádném případě nebude Google spojovat vaši IP adresu s dalšími osobními údaji, jimiž Google disponuje. Instalaci cookies můžete také pomocí odpovídajícího nastavení vašeho prohlížeče omezit, upozorňujeme však na to, že v tom případě není možné plně využít všech funkcí této stránky. Použitím internetové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním o vás shromážděných údajů společnosti Google a to způsobem výše uvedeným.