Pojištěnci zdr. pojišťovny Samoplátci
kolonoskopické šortky  nadstandart 60,00 Kč 60,00 Kč
Inramuskulární injekce hradí smluvní zdravotní pojišťovna 100,00 Kč
Intravenozní injekce hradí smluvní zdravotní pojišťovna 200,00 Kč
Gastroskopie hradí smluvní zdravotní pojišťovna 1 500,00 Kč
Kolonoskopie hradí smluvní zdravotní pojišťovna 2 000,00 Kč
Biopsie ze žaludku nebo střeva hradí smluvní zdravotní pojišťovna 1 000,00 Kč
Odeslání vzorku na histologické vyšetření z žaludku hradí smluvní zdravotní pojišťovna 2 334,00 Kč
Odeslání vzorku na histologické vyšetření ze střeva hradí smluvní zdravotní pojišťovna 1 080,00 Kč
Endoskopická polypektomie hradí smluvní zdravotní pojišťovna 7 000,00 Kč
Komplexní lékařské vyšetření hradí smluvní zdravotní pojišťovna 2 000,00 Kč
Cílené lékařské vyšetření hradí smluvní zdravotní pojišťovna 1 000,00 Kč
Kontrolní lékařské vyšetření hradí smluvní zdravotní pojišťovna 300,00 Kč
Konzultace mimo stanovené ordinační hodiny – příplatek 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Kolonoskopie mimo stanovené ordinační hodiny – příplatek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
Konzultace „druhý názor na stanovení diagnozy a léčebný postup 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Administrativa
Manipulační poplatek za pořízení kopií dokumentace v rozsahu (netýká se CD)
Do 10 stránek 100,00 Kč 100,00 Kč
více než 10 stránek – cena za každou stránku navíc 10,00 Kč 10,00 Kč
Vyplnění formuláře s  použitím zdravotnické dokumentace pro komerční pojišťovny 500,00 Kč 500,00 Kč
sepsání návrhu na lázně 500,00 Kč 500,00 Kč
potvrzení žádostí pro úřady 200,00 Kč 200,00 Kč
potvrzení pro výjezdy do zahraničí 300,00 Kč 300,00 Kč
konzultační a poradenská činnost 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
kopírování nálezů na žádost pacienta 100,00 Kč 100,00 Kč
vystavení náhradního dokladu – lékařské zprávy 100,00 Kč 100,00 Kč