Provozovatelem gastroenterologické ordinace je MUDr. Stanislav Reif.

Ordinující lékaři:

MUDr. Stanislav REIF

Životopis:

 • Fakulta všeobecného lékařství UK Praha 1978-1984

Profesní životopis:

 • Interní oddělení nemocnice OÚNZ Beroun
 • Interní ambulance OÚNZ Praha 8
 • Fakultní nemocnice Na Bulovce, II. interní oddělení
 • II.int. klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, odborný asistent III. lékařské fakulty
 • Diagnostické centrum Mediscan, Praha 4
 • Od r. 2002 soukromá gastroenterologická ambulance s endoskopií

Odborné vzdělání a kvalifikace :

 • Atestace z vnitřního lékařství I. stupně 1988
 • Atestace z vnitřního lékařství II. stupně 1993
 • Atestace z gastroenterologie 1994
 • Diplom celoživotního vzdělávání 2012

MUDr. Helena Hlavová

Životopis:

 • Fakulta všeobecného lékařství UK Praha 1982-1988

Profesní životopis:

 • absolventka FVL-UK 15. 7. 1976
 • absolventka FVL-UK 15. 7. 1976

Odborné vzdělání a kvalifikace :

 • interní atestace I. stupně 17.4. 1984
 • interní atestace II. stupně 7.1. 1989
 • nástavbová atestace z gastroenterologie 26.6. 2008
Sestra:
 • Linda Drbalová
 • Taťána Kudlová Richtrová